موضوع: نام های ترکی

 

نمونه ای از اسم های ترکی جهت آشنایی مختصر با فرهنگ ( اتراک و آذربایجان ).

اسم های زیر اسم های پسر یا آقا هستند .که به زبان ترکی

 ( آذربایجانی . آناطولی. داغستانی. تاتاری. قزاقی. ازبکی. ترکمنی. قرقیزی. باشقیرتی )

وسایر ترک های پراکنده در( چین. روسیه. بلغارستان. آلمان. مجارستان. و منطقه ئ بالکان )

ارآلان

مرد میدان

əraln

ارآی

مردخوش سیما

əray

ارسان

مشهور به جوان مردی

ərsan

ارسایلی

پسری از شمار قهرمانان

ərsayli

ارسالان

شیر دلاور

ərsəlan

افراسیاب

قهرمان وخاقان بزرگ ترک

əfrasiyab

افشار

با قدرت و زورمند

əfşar

افشین

روسفیدو سربلند

əfşin

ان کارا

خیلی بزرگ

ənkara

اتابک ( آتابای )

بزرگ – پدر ایل

ətabək

 


 

موضوع: نام های ترکی

 

نمونه ای از اسم های ترکی جهت آشنایی مختصر با فرهنگ ( اتراک و آذربایجان ).

اسم های زیر اسم های پسر یا آقا هستند .که به زبان ترکی

( آذربایجانی . آناطولی. داغستانی. تاتاری. قزاقی. ازبکی. ترکمنی. قرقیزی. باشقیرتی )

وسایر ترک های پراکنده در( چین. روسیه. بلغارستان. آلمان. مجارستان. و منطقه ئ بالکان )

 

ائل آتا

پدر ایل طایفه

EL ATA

ائل آتماز

کسی که هیچ وقت مردم او را فراموش نمی کند

EL ATMAZ

ائل آرخا

کسی که حامی ایلش باشد

EL ARXA

ائل تایماز

کسی که از طایفه محکم و استواری باشد

EL TAYMAZ

ائل تکین

رئیس ایل

EL TəKİN

ائلچی

سفیر و نماینده

EL Çİ

ائل خزر

کسی که از ایل تبارخزر باشد.شاخه از ترکان

EL Xəzər

ائلدار

حاکم و صاحب ایل

EL DAR

ائلداش

هم ملیت – هم نژاد

EL DAŞ

ائل دنیز

حکمران دریا

EL Dəniz

ائل سانلی

کسی که که دارای ایل و طایفه معتبر باشد

El SANLİ

ائل سایار

مودب و محترم ایل

EL SAYAR

ائلسس

ندای خلق

EL Səs

ائل سومئر

کسی که از ایل تبار سومرهای ترک تبار باشد

EL SUMER

ائللی

کسی که دارای ایل وطایفه باشد

EL Lİ

ائلمار

اوج افتخار ایل

EL MAR

ائلمان

سمبل و نشانه ئ ایل

EL MAN

ائلیار

یاور ایل

EL YAR

ائلیاز

بهار ایل

ELTAZ

ائلیگ

شاهزاده

EL İG

 

 

موضوع: نام های ترکی

 

نمونه ای از اسم های ترکی جهت آشنایی مختصر با فرهنگ ( اتراک و آذربایجان ).

اسم های زیر اسم های پسر یا آقا هستند .که به زبان ترکی

 ( آذربایجانی . آناطولی. داغستانی. تاتاری. قزاقی. ازبکی. ترکمنی. قرقیزی. باشقیرتی )

وسایر ترک های پراکنده در( چین. روسیه. بلغارستان. آلمان. مجارستان. و منطقه ئ بالکان )

 

اود آلای

ماه سرخ آتشین

ODALAY

اورگون

طوفان

ÖRGÜN

اون آی

هلال ماه

ÖNAY

اولدوز

ستاره

ULDUZ

ایلک آرمان

اولین هدف

İLK ARMAN

ایمراه

کسی که ساز میزند و میرقصد

İMRAH

اینان

باور و عقیده

İNAN

باریشماز

سازش ناپذیر

BARİŞMAZ

باریشما

صلح و آشتی

BARİŞMA

باغیش

احسان – لطف وبخشش

BAĞİŞ

باکی

ابدی – جاویدان

BAKİY

بایرام

جشن شادی عیدی 

BAYRAM

تاشان

خروشان

TAŞAN

تالاز

دریا خروشان و مواج

TALAZ

تایسیز

بی همتا

TAYSİZ

تایماز

پابرجا استوار

TAYMAZ

تورک آیدین

ترک روشنفکر

TÜRK AYDİN

تورک

نام پسر نوح ( توضیح کامل در پایین )

TÜRK

تیمور

آهن غیر شکننده

TEYMUR

 

موضوع: نام های ترکی

 

نمونه ای از اسم های ترکی جهت آشنایی مختصر با فرهنگ ( اتراک و آذربایجان ).

اسم های زیر اسم های پسر یا آقا هستند .که به زبان ترکی

 ( آذربایجانی . آناطولی. داغستانی. تاتاری. قزاقی. ازبکی. ترکمنی. قرقیزی. باشقیرتی )

وسایر ترک های پراکنده در( چین. روسیه. بلغارستان. آلمان. مجارستان. و منطقه ئ بالکان )

 

 

سئرون

خنک وسرد

SERÜN

سارایلی

سرا و کاخ

SARAYLİ

سارسیلماز

استوار

SARSİLMAZ

سارکادا

نام پسر افراسیاب

SARKADA

ساری دنیز

دریای زرد در شرق آسیا

SARİ DENİZ

سازاقلی

هم چون باد سرد

SAZAQLİ

سایار شن

شاد مودب

SAYARŞən

سایارلی

با تربیت مودب

SAYARLİ

سرین

خنک سرد

Sərin

سوران

فریاد لشکریان به ازدحام

SURAN

سورنا

نام سردار اشکانی

SURNA

سولدوز

نام طایفه ای از ترکان ( نقده )

SULDUZ

شایان

عقرب

ŞAYAN

شیده

نام پسر افراسیاب

ŞİDA

شانسان

معظم- معروف-

ŞANSAN

قازون

ستاره ئ قطبی

QAZUN

قوتان

نام امیر از قوم ترک تبار کینکیت در عهده چنگیز خان

QUTAN

قوتای

ماه سعید و مبارک

QUTAY

کارابولوت

ابر سیاه

KARABULUT

کارادون

نام پسر اولدوز خان از قوم ترک تبار هون غربی

KARADON

کایار

حرمت و شرف

KAYAR

کایتماس

باعزم و اراده

KAYTMAS

کایسار

جسور

KAYSAR

کشماین

از امرای قوم ترک تبار اویغور

KİŞMAYİN

کوراغلو

قهرمان ملی آذربایجان

KOROĞLU

کیارا

نام یکی از رهبران فینریل بوندا

KİARA

لاینا

از امرای لشکر ترکمن

LAYNA

لعلی

شاعر نامی آذربایجان

Ləli

مادیس

نام شاهزاده ترک سکایی پسر برتاتو

MADİS

ماراتاش

نام خدای جنگ کاسی ها

MARATAŞ

ناکاسلان

شیر قدرتمند

NAKASLAN

ناوور

سرور پادشاهان تاتار

NAVUR

نایان

نام قومی از ترکان مغول

NAYAN

نایمان

نام طایفه ای است از ترکان ازبک

NAYMAN

نرائللی

کسی که ایل وطایفه اش دلاور و شجاع باشد

Nərelli

نراگید

دلاور مرد

Nərigid

نربای

سرور- آقا – دلاور

Nərbay

نرتکین

هم چون دلاور

Nərtəkin

نرتورال

قهرمان دلاور فنا نا پذیر

Nərtural

نرلیمان

دلاور بندر

Nərliman

نرمان

دلاورانه- مردانه

Nərman

نسیمی

برجسته ترین شاعر آذربایجانی در قرن 14 میلادی

Nəsimi

نوربای

مروت و جوانمردی

NURBAY

نورسل

مثل نور درخشنده

NURSəl

نورلان

نور افشان

NURLAN

وارسیل

ثرتمند

VARSİL

واریش

عرفان

VARİŞ

واییسیز

آزاد ( ترکی تاتاری )

VAYİSİZ

 

موضوع: نام های ترکی

 

نمونه ای از اسم های ترکی جهت آشنایی مختصر با فرهنگ ( اتراک و آذربایجان ).

اسم های زیر اسم های پسر یا آقا هستند .که به زبان ترکی

 ( آذربایجانی . آناطولی. داغستانی. تاتاری. قزاقی. ازبکی. ترکمنی. قرقیزی. باشقیرتی )

وسایر ترک های پراکنده در( چین. روسیه. بلغارستان. آلمان. مجارستان. و منطقه ئ بالکان )

 

خاقانی

از شعرای به نام آذربایجان

XAQANİ

خان قاشقایی

خان و حاکم قشقایی

XAN QAŞQAY

خزرلی

از ترکان خزر

Xəzərli

داغ سئل

کوه و سیل

DAĞSEL

داغسئور

عاشق و دل باخته ای کوه

DAĞ SEVƏR

دایی

حمایت کننده و حامی

DAYİ

دنیز جی

دریا نورد

DENİZCİ

دنیز شپه

موج دریا

Deniz şəpə

دنیزلی

دریایی

DENİZLİ

دیلماج

مترجم

DİLMAÇ

ژاساسین

زنده باد ( ترکی قزاقی )

JASASİN

 

موضوع: نام های ترکی

 

نمونه ای از اسم های ترکی جهت آشنایی مختصر با فرهنگ ( اتراک و آذربایجان ).

اسم های زیر اسم های پسر یا آقا هستند .که به زبان ترکی

( آذربایجانی . آناطولی. داغستانی. تاتاری. قزاقی. ازبکی. ترکمنی. قرقیزی. باشقیرتی )

وسایر ترک های پراکنده در( چین. روسیه. بلغارستان. آلمان. مجارستان. و منطقه ئ بالکان )

 

 

هاراسات

طوفان کولاک ( ترکمنی )

HARASAT

هارای شن

فریاد شادی

HARAŞən

هارای یار

فریاد دوست

HARAYYAR

هارای

فریاد

HARAY

هالتاش

نام یکی از شاهان ترک عیلامی بابل

HALTAŞ

هالکینسا

خنک و سرد ( باشقیرتی )

HALKİNSA

هالکین

خنک و سرد  ( باشقیرتی )

HALKİN

هانی

نام یکی از شاهان ترک تبار سومری

HANİ

هایلان

محترم ( آناطولی )

HAYLAN

هومان

نام یکی از سرداران افراسیاب

HOMAN

یئل آیاق

باد پا

YELAYAQ

یئل تکین

نام خاقان ترک دولت گوک

YELTəkin

یئللی

بادی

YELLİ

یاپار

نام دومین پسر آیخان نوه ئ اوعوزخان

YAPAR

یارئن

یاور – دوست  ( آناطولی )

YAREN

یارارلی

مفید ( آناطولی )

YARARLİ

یارار

فایده – سود  

YARAR

یاراش

صلح و سازگار

YARAŞ

یارغان

قاضی

YARĞAN

یارولا

نام پسر تونا

YARULA

یازمان

کاتب – نویسنده

YAZMAN

یاسالما

نموئه – الگو ( ترکی تاتاری )

YASALMA

یاسا

قانون

YASA

یاشارشن

همیشه جاوید

YAŞARŞən

یاشار

جاوید – همیشه زنده

YAŞAR

یاشام

عمر

YAŞAM

یاشین

رعد و برق

YAŞİN

یالاز

شعله آتش

YALAZ

یالمان

لبه ئ  تیز

YALMAN

یامان

فوق العاده – مافوق

YAMAN

یایلی

کماندار

YAYLİ

یلمان

تند و تیز

Yəlman

یلما

نام طایفه ای از ترکمن های آق آتابای

Yəlma

یورت تاش

هم وطن

YURT TAŞ

یوزه ر

شناور

YÜZER

یول آمان

موسقیدان بزرگ ترکمن

YOLAMAN

یلماز

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

+ نوشته شده توسط ائلشن در یکشنبه سوم آذر ۱۳۸۷ و ساعت 0:8 |